Abychom zlepšili procházení naším portálem, používáme technologii Cookies. Více informací ke Cookies naleznete ZDE.       
[Zavřít]

Kontakty

Infolinka: +420 720 255 930, info@mudris.cz

Obchodní oddělení

Obchodní ředitel

Radek Marciník
+420 604 100 156,
radek.marcinik@mudris.cz

Obchodní manažer

Jaroslav Jurníček
+420 606 081 179
jaroslav.jurnicek@mudris.cz

Obchodní zástupce

Jiří Fajt
+420 704 091 045
jiri.fajt@mudris.cz

Provozní manažer

Eva Červeňáková
+420 773 246 677
eva.cervenakova@mudris.cz

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Technický manažer

Ing. Zdeněk Kovanda
+420 602 466 066
zdenek.kovanda@mudris.cz

Marketing a propagace

Marketing manažer

Adam Houdek
+420 777 070 815
adam.houdek@mudris.cz

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

Country manager / Greece

Petra Fleischmanová
+30 693 117 6109
petra@mudris.com

Sales manager / Greece

Sotiris Mpalntas
+30 693 117 4874
sotiris.mpalntas@mudris.com

KONTAKTNÍ ADRESA

MUDrIS s.r.o.
Myslíkova 258/8 120 00 PRAHA 2
Czech Republic

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

MUDrIS s.r.o.
Trnkovo náměstí 1112/2
152 00 PRAHA
Czech Republic
Neplátce DPH

Bankovní spojení: 100159 / 5500
(Raiffeisenbank)

Kontaktní formulář

Infolinka: +420 720 255 930, info@mudris.cz
[Zavřít]

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítejte ve službě MUDris.cz!

Mudris.cz je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „MUDrIS, s.r.o.“, se sídlem Praha Hlubočepy, Trnkovo náměstí 1112/2 , PSČ 152 00 Česká Republika.
Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb MUDrIS, s.r.o. , včetně webu „www.mudris.cz“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK MUDRIS.CZ (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB MUDrIS, s.r.o. SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY MUDrIS, s.r.o.. Společnost MUDrIS, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.mudris.cz“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Mudris.cz, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.
Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (MUDrIS, s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.
Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Mudris.cz (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Obchodním oddělením společnosti MUDrIS, s.r.o..

Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb MUDrIS, s.r.o. , a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Mudris.cz“ odkazují na společnost MUDrIS, s.r.o.a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Mudris.cz a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu MUDrIS, s.r.o.. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.mudris.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky uživatele Mudris.cz“ se odkazuje na webové stránky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Mudris.cz vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s MUDrIS, s.r.o..

Nabízené služby

 • 2.1 Přehled služeb - Nástroj Mudris.cz je určen pro vytváření a provozování webových stránek pro lékaře, polikliniky, zdravotnický personál a ostatní uživatele, kteří si přejí Naše služby využívat. Nabízíme jednotnou paletu služeb a funkcí pro všechny zvolné verze nástroje Mudris.cz.
 • 2.2 Přehled funkcí - Funkce nástroje Mudris.cz jsou popsány v sekci „Služby“
 • 2.3 Služby zdarma - Mudris.cz je zcela zdarma pro všechny uživate po dobu 14 dní od založení (rozumí se datum první regisrace uživatele). Bezplatná verze lze využít pouze na subdoméně systému např. „www.mudris.cz/jménouzivatele“. Parametry volné verze jsou závislé na specifickém typu těch kterých stránek. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník.
 • 2.4 Placené služby - Pro užívání nástroje Mudris.cz a jeho plného využívání služby na vlastní doméně např. „www.jmenouzivatele.cz“, nebo subdoméně si můžete zakoupit časové předplatné na dobu určitou dle příslušného ceníku. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník. 

Placené služby

 • 3.1 Ceny -Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK), eurech (EUR), nebo v amerických dolarech (USD). Přehled cen naleznete na stránce Ceník.
 • 3.2 Objednání Placených služeb - Závazné objednání placených služeb provedete v posledním kroku registrace a to souhlasem s obchodními podmínkami a kliknutím na tlačítko „objednat“. Tímto krokem závazně objednáváte službu tvorby webových stránek na jeden rok, dle ceny uvedenené v sekci Ceník. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních a dodatečných služeb se můžete obrátit na Naše Obchodní oddělení.

Vlastní doména (placená služba)

 • 4.1 Registrace domény a vlastnictví domény - Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí doménu, je její zákonný vlastník. MUDrIS, s.r.o.vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi Vámi a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se Vy jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, MUDrIS, s.r.o. není zodpovědná za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud nezajistíte včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což MUDrIS, s.r.o. nenese zodpovědnost.
 • 4.2 Obnovení domény - Doména může být obnovena kdykoliv od data nákupu až do dne před datem konce platnosti, uvedeného v administraci projektu. Prodloužení domény se považuje za zaplacené, pokud Datum platby předchází dni před datem konce platnosti. Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Jestliže není platba za Obnovení domény provedena včas, spadne doména do karantény (tzv. ochranné lhůty). Doménu je možné z karantény obnovit za poplatek. Základní výše poplatku činí 100 EUR/ 150 USD, jeho výše se může lišit podle typu domény.
 • 4.3 Zrušení registrace domény - Domény se v momentě uhrazení objednávky stávají vlastnictvím toho, kdo je zakoupil. Není tedy možné objednávku domény zrušit nebo požadovat zpět peníze.

Smlouva a zrušení smlouvy

 • 5.1 Smlouva - Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a MUDrIS, s.r.o. v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka. Během prvních 15 dnů od úspěšného dokončení platby můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Tento proces podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 6.4).
 • 5.2 Zrušení smlouvy - O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.
 • 5.3 Doba trvání smlouvy - Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají minimálně na jeden rok trvání. U domén je minimální délka jeden nebo dva roky (podle podmínek poskytovatele), maximální délka je neomezena. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.
 • 5.4 Opakujicí se služby (automatické obnovení) - Automatické prodlužování smlouvy. Každá uzavřená smlouva bude automaticky prodloužena o jeden rok s platností od ukončení původní smlouvy, pokud nedojde k písemnému vypovězení služby (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu a to nejpozdějí 90 dní před ukončením původní smlouvy.

Platby, poplatky a náhrady

 • 6.1 Metody platby - Placené služby je možné platit fakturou, kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem na účet a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit. V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli MUDrIS, s.r.o.. Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. MUDrIS, s.r.o.není zodpovědná za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.
 • 6.2 Opakující se platby (automatické obnovení) - Pokud jste zakoupili libovolné služby a uskutečnili svůj nákup kreditní kartou, PayPal nebo fakturou (bankovním převodem) může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy je roční. U ročního obnovení je částka účtována 14 dní před vypršením platnosti původní smlouvy. Automatickou obnovu můžete kdykoliv zrušit a to písemně.
 • 6.3 Datum platby a Datum aktivace -Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.
 • 6.4 Žádosti o vrácení peněz - Všechny Placené služby, s výjimkou registrace či obnovení domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Vrácení peněz je možné pouze v případě Vašeho prvního nákupu placených služeb. 15denní lhůta vrácení peněz se nevztahuje na opakované platby, a to ani v případě automatického obnovení služeb. Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.Není možné vrátit peníze za již zaregistrovanou doménu. Pokud jste k nákupu prémiového balíčku obdrželi voucher na doménu zdarma a zažádáte o vrácení peněz až po zaregistrování domény, bude Vám vrácena částka odpovídající ceně prémiového balíčku snížena o cenu voucheru na registraci domény. Pokud se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí jako sporné, není možné požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese MUDrIS, s.r.o. odpovědnost za případnou finanční ztrátu uživatele. Pro zrušení objednávky webových stránek v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak Naše služby vylepšit. V případě žádosti o zrušení ostatních Placených služeb (s výjimkou webových stránek a registrace domén), musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:
  • (a) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci Vašeho projektu; 
  • (b) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení). Poznámka: MUDrIS, s.r.o. si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

6.5 Čas a způsob vrácení peněz

Vrácení platby proběhne během 60 dnů od data, kdy MUDrIS, s.r.o. obdržela žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platby, který byl využit pro platbu nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Placených služeb se provádí současně s vrácením peněz.

Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb Mudris.cz. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb. Více informací zde. 

 • 7.1 Obsah - Jako uživatel Mudris.cz se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Mudris.cz žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva MUDrIS, s.r.o. či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.
 • 7.2 Vlastnictví obsahu - Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na stránkách Mudris.cz díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.
 • 7.3 Účast na akcích - Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.
 • 7.4 Narušení - Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Mudris.cz, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu MUDrIS, s.r.o..
 • 7.5 Identita - Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.
 • 7.6 SPAM - Nebudete propagovat Váš Mudris.cz projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).
 • 7.7 Automatizovaný software - Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností MUDrIS, s.r.o.) k tvorbě nové webové stránky ani k přístupu nebo úpravě stránky Mudris.cz.
 • 7.8 Obcházení - Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Mudris.cz služby nebo funkce.

Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Mudris.cz, nebo součásti dodávané společně se stránkami Mudris.cz, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví MUDrIS, s.r.o. nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svoleníMUDrIS, s.r.o. nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

Soukromí

 • 9.1 Legislativa - Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich osobních informací námi shromážděných.
 • 9.2 Zpracování dat - Na různých stránkách Mudris.cz můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.
 • 9.3 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací - Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník projektu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.
 • 9.4 Změny v osobních údajích - Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.
  9.5 Registrace - Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Mudris.cz. To Vás opravňuje provozovat Stránky na systému Mudris.cz. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte MUDrIS, s.r.o.písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 7 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení MUDrIS, s.r.o. a může být provedeno i bez udání důvodu. Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi.

Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení MUDrIS, s.r.o. a může být provedeno i bez udání důvodu.

Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮMUDrIS, s.r.o. JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY MUDrIS, s.r.o. JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY MUDRIS.CZ.

 • 12.1 Třetí strany - Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.
  Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Mudris.cz, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto MUDrIS, s.r.o. v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.
 • 12.2 Vyloučení záruky - MUDrIS, s.r.o., její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:
  • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
  • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
  • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
  • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od MUDrIS, s.r.o., nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. MUDrIS, s.r.o. se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MUDrIS, s.r.o., JEJÍ POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3.

 • 13.1 Všeobecné - Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty. Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:
  • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
  • (b) Jakýchkoli změn, které může MUDrIS, s.r.o. učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
  • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
  • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
  • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.
 • 13.2 Jurisdikce - Omezení týkající se odpovědnosti MUDrIS, s.r.o. vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už MUDrIS, s.r.o. byla nebo nebyla upozorněna na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.
 • 13.3 Informace poskytované na stránkách Mudris.cz - Nejsme zodpovědní ani neručíme za:
  • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
  • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Mudris.cz, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti MUDrIS, s.r.o.;
  • (c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost Mudris.cz stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
  • (d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Mudris.cz.

Proces neustálého zdokonalování 

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

15. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v MUDrIS, s.r.o.připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše obchodní oddělení, nebo pošlete e-mail na adresu info@mudris.cz

16. Pravidla ochrany soukromí

MUDrIS s.r.o. uvědomuje, že jeho zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří používají www.mudris.cz nebo jiné webové stránky námi („MUDrIS s.r.o. “) vlastněné a/nebo provozované si cení svého soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace týkající se používání a sdělování informací o uživateli shromážděných pomocí webových stránek Mudris.cz. Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Podmínek použití MUDrIS s.r.o. a podléhají pravidlům popsaným v těchto podmínkách. Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na stránky Mudris.cz a stránky jimi založené se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů. Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.mudris.com

16.1 Jaké informace shromažďujeme?

Po registraci, koupi výrobku nebo služby, a pokaždé, když navštívíte webové stránky Mudris.cz nebo svůj účet, shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které poskytujete společnosti MUDrIS s.r.o. při registraci na Mudris.cz nebo účastí na různých aktivitách na stránkách Mudris.cz a stránky související, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nahrávání videa nebo diskuze na našem fóru. Cookies: Při návštěvě stránek Mudris.cz vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Mudris.cz. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek Mudris.cz nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „příjímat cookies“ vypnuta. Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Mudris.cz hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na mudris.cz nebo procházení mudris.cz stránek naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které Váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. Váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

16.2 Jak používáme tyto informace

Pokud nám svěříte Vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím Mudris.cz stránek, používáme tyto Vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb Mudris.cz stránek. Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci Vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na Mudris.cz, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti. Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro marketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn Mudris.cz stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost Mudris.cz stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy. Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě Mudris.cz; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

16.3 Kdy zveřejňujeme informace

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti. Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce. Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon. MUDrIS s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které MUDrIS s.r.o. považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti MUDrIS s.r.o., našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

16.4 Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím Mudris.cz služeb, v tomto případě Vám MUDrIS s.r.o. nemusí být schopen poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit Váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na stránky Mudris.cz nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám. Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany Vašeho soukromí a bezpečí (například po Vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření Vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

16.5 Náš závazek k zabezpečení dat

MUDrIS s.r.o. vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete společnosti MUDrIS s.r.o., a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, MUDrIS s.r.o. vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

16.6 Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním Mudris.cz stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

16.7 Zpětná vazba

Prosím, kontaktujte MUDrIS s.r.o. s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek Mudris.cz, a to e-mailem na adrese info@mudris.cz

 

Infolinka: +420 720 255 930, info@mudris.cz
[Zavřít]

SLUŽBY

Služby pro lékaře

 • Online tvorba webových stránek a samo-údržbového facebookového profilu
 • Přehledný a intuitivní redakční systém pro správu (okamžitá změna a publikace všech informací o lékaři a ordinaci, volba vzhledu stránek, tisk vizitek a ordinační doby atd.)
 • Marketingový nástroj a služby na propagaci Vaší ordinace
 • Podpora vyhledávání pacienty Google Ads
 • Monitoring návštěvnosti a úspěšnosti propagace Google Analytics
 • Finanční odměny za poskytování konzultací a poradenství lékařům, kteří jsou součástí portálu Mudris.cz a členy Mudris Clubu

Služby pro pacienty a firemní klientelu

 • Přehledná databáze a vyhledávání lékařů na portálech mudris.cz a mudris.com
 • Nepřetržitý přistup k důležitým informacím
 • Online databáze všech lékařů a soudních znalců v oboru lékařství v ČR
 • Možnost zprostředkování nejlepší zdravotní péče prostřednictvím Mudris Clubu
 • Poskytování zákonné firemní péče a privátní péče pro zaměstnance a manažery společností ve spolupráci s Centrem České Medicíny s.r.o.

Možnosti spolupráce

Vzájemná nabídka a propagace zboží a služeb, které jsou doplňkové nikoliv konkurenční povahy.

Více informací Vám poskytne obchodní oddělení.

Infolinka: +420 720 255 930, info@mudris.cz
[Zavřít]

CENÍK

  Registrace 1 rok Každý další rok
Verze 1: Provoz na subdoméně
(www.mudris.cz/lékař)
8 400 Kč 5 500 Kč
Verze 2: Provoz na vlastní doméně
(www.lékař.cz)
9 900 Kč 6 500 Kč


 • Registrace a výběr vlastní domény 1500 Kč (+ náklady na provoz domény)
 • Založení samoobslužného FB profilu 3 000 Kč
 • Multijazykové rozhraní 3 000 Kč
 • Rezervační systém 1 500 Kč

 • Webhosting zdarma
 • Vytvoření stránek zdarma
 • Nejsme plátci DPH
[Zavřít]

PARTNEŘI          

[Zavřít]

Pracovně lékařské služby

Společnost MUDrIS s.r.o. ,

Vám v exkluzivní spolupráci s Centrem České Medicíny, nabízí celkové zajištění PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB pro zaměstnavatele,
již sedmnáct let.

Tyto služby rozdělujeme do tří kategorii.

První kategorie: PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÁ SLUŽBA pro zaměstnavatele

Pracovně-lékařské služby

 • preventivní prohlídky
 • posouzení zdravotní způsobilosti v práci
 • pravidelné kontroly prací a pracovišť

Dohlídky

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů
 • dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízení Zaměstnavatele
 • hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikových faktorům při výkonu práce a výsledků analýz výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů, a nemocí souvisejících s prací
 • spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek Vedení dokumentace o pracovně-lékařských službách
 • identifikační údaje osob
 • záznamy o provedení dohlídky
 • hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti
 • seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu

Druhá kategorie: Standartní zdravotní zabezpečení pro řídící zaměstnance provozu

 • zajištění pracovně lékařské služby
 • 1x preventivní prohlídka
 • 2x prohlídka u odborníka (dle vlastního výběru, např. alergologie, kardiologie, neurologie, dermatologie, oční a další )
 • Možnost registrace u praktického lékaře

Třetí kategorie: Nadstandartní zdravotní zabezpečení – toto využívá Top management společnosti

 • zajištění pracovně lékařské služby
 • komplexní lékařská činnost
 • služba zdravotnického dispečinku
 • sjednání termínu návštěvy u lékaře dle přání klienta
 • erudovaní lékaři všech odborností připraveni věnovat se našim klientům bez jazykových bariér
 • možnosti registrace u praktického lékaře
 • konzultační možnosti v centru Prahy
 • flexibilní vyřízení ostatních požadavků týkajících se zdravotnictví, např. hospitalizace v nadstandartním zařízení, zajištění akutního převozu pacienta, termíny výkonů atd.
 • zajištění administrativních úkonů z oblasti medicíny, školení
 • zajištění komplexní rehabilitace a lázeňské péče
 • zajištění lékařských předpisů a jejich dodání na smluvenou adresu

Pro bližší informace kontaktujte naší Infolinku: +420 720 255 930, info@mudris.cz

[Zavřít]

Privátní lékařská péče

MUDrIS Club

Private Health Care

Stal se Vám úraz, nebo máte akutní zdravotní problémy?

Potřebujte druhý lékařský názor a nevíte na koho se obrátit?

Už máte dost trávení hodin v čekárně, až na Vás možná přijde řada?

Potřebujete POMOC?


Kontaktujte náš tým MUDrIS.
Tel: +420 720 255 930, info@mudris.cz


Prevence

 • Základ zdraví je prevence!

Naše služby:

 • Call centrum
 • Poradenské služby ve specializovaných klinikách
 • Kompletní zajištění rehabilitační a fyzioterapeutické péče
 • Realizace specializovaných vyšetření a lékařských zákroků bez dlouhého čekání
 • Kompletní lékařské prohlídky, pro zjištění Vašeho zdravotního stavu
 • Možnost tlumočníka pro zahraniční klientelu s překlady lékařských zpráv
 • Zprostředkování termínu návštěvy u zvoleného odborníka dle Vaších časových možností
 • Soudní znalecké posudky v oboru lékařství
 • Zajištění odborného lékařského posudku
 • Preventivní péče

Naše služby poskytujeme v následujících zdravotních oborech:

 • Praktické lékařství
 • Pediatrie
 • Chirurgie
 • Estetická chirurgie
 • Ortopedie
 • Rehabilitační a fyzikální lékařství
 • Fyzioterapie
 • Stomatologie
 • Gynekologie
 • Podiatrie
 • Domácí péče
[Zavřít]

Preventivní program

MUDrIS - Private Health Care


Vážení přátelé,

připravili jsme pro Vás nejlepší preventivní program, který zahrnuje kompletní vyšetření na jednom místě. Naše péče vždy byla a bude na nejlepší úrovni. V preventivním programu můžete očekávat osobní přístup a maximální možnou péči.

Kompletní vyšetření Vašeho těla, které běžně zabere několik dní, je u nás otázkou několika hodin. Každé vyšetření probíhá za doprovodu sestry, v jedné nemocnici a na žádné vyšetření nečekáte.

Jedná se o podrobné vyšetření zaměřené na prevenci často se vyskytujících a současně závažných onemocnění jako je cukrovka, poruchy metabolismu krevních tuků – cholesterolu a dalších metabolických onemocnění, chorob srdce a cév, vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, event. onkologických onemocnění. Cílem tohoto programu je odhalit bezpříznaková či počáteční stadia onemocnění a stanovit rizikové faktory klienta ve vztahu k těmto chorobám. To pak umožní včasný zásah režimový, dietní či léčebný.

Preventivní program zahrnuje:

 • podrobný rozbor anamnézy a fyzikální vyšetření lékařem
 • laboratorní vyšetření s odběrem krve, moči a rozborem stolice na okultní krvácení
 • komplexní biochemické stanovení hladin krevního cukru, tuků, cholesterolu, minerálů, krevního obrazu, vyšetření zaměřené na funkci jater, ledvin
 • stanovení tzv. tumorových markerů a řadu dalších dle individuální indikace
 • screeningové ultrasonografické vyšetření jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a vývodných cest močových, prostaty, dělohy u žen, lymfatických uzlin, velkých břišních cév
 • rentgenové vyšetření hrudníku dle individuální indikace
 • elektrokardiografické vyšetření srdce
 • závěr zahrnující zhodnocení nálezů a stanovení diagnóz, v případě patologických nálezů indikace potřebných dalších specializovaných vyšetření. Součástí je podrobný rozhovor s lékařem, stanovení rizikových faktorů, režimová, dietní a léčebná doporučení.

Najděte si svého lékaře rychle a jednoduše

Podrobné vyhledávání

Doporučení lékaři

MUDr Ilija Christo Ivanov

Kodaňská 572/47, Praha Zobrazit lékaře

MUDr. Hana Horychová

Alternativní medicína
Ohradské náměstí 1621/5, Praha Zobrazit lékaře

MUDr. Ivana Nulíčková

Praktické lékařství pro děti a dorost
Palackého 5, Praha Zobrazit lékaře

MUDr. Eva Bartovičová

Praktické lékařství pro děti a dorost
Oblá 75a, Brno Zobrazit lékaře

MUDr. Štefan Dojcsan

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Tenisová 981, Praha 15 Zobrazit lékaře

MUDr. Petr Patočka

Všeobecné praktické lékařství
Krškova 807/21, Praha 5 Zobrazit lékaře

Nově přidaní lékaři

MUDr. Tomáš Böhm

Všeobecné praktické lékařství
Fučíkova 249, Bezdružice Zobrazit lékaře

MUDr. Jana Pelánová

Pediatrie
Praktické lékařství pro děti a dorost
Petra Rezka 1090/3 1090/3, Praha Zobrazit lékaře

MUDr. Vlasta Schutová

Praktické lékařství pro děti a dorost
Tesaříkova 1027/2 , Praha 10 Zobrazit lékaře